Risk analizi ve tehlike değerlendirme, işyerinde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespiti ve kazaların önlenebilmesi maksadıyla yapılan ve
  • Çalışma Ortamlarında
  • Yürütülen Faaliyetlerde
  • Makine, ekipman, el aletlerinde
  • Ortak Sosyal Alanlarda

ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilerek bertarafı çalışmalarıdır.