SAĞLIK TARAMASI

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Aşılar
 • Laboratuvar hizmetleri
  • İşe giriş
  • kan
  • idrar
  • hormon
  • eliza
  • alerji ve diğer numune tahlilleri
  • check-up
  • kanda ağır metal
  • periyodik vb. tetkikleri gerçekleştirilmektedir.

İşyeri hekimliği hizmetleri kapsamında Poliklinik Hizmetleri Hastanın sağlık hizmeti gereksiniminin (muayene, tahlil, tedavi, gözlem, enjeksiyon, pansuman, aşılama, tıbbi uygunluk raporları vb.) olabildiği ölçüde, bulunduğu yerde karşılanması prensibiyle çalışılmaktadır.

Sunulan bu hizmet uluslararası kabul görmüş klinik göstergeleri ile ölçülmekte, ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda sonuçlar takip edilmekte ve kliniklerimizde hizmet sunan tüm personelimiz bu sonuçlardan elde edilen verilerle kurum içi eğitimler ile desteklenerek hep daha iyiye ulaşmaya çalışılmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmetleri Mobil tarama araçlarıyla işletmeler, okullar gibi yoğun yaşam alanlarında, yerinde tetkik ve tarama hizmetleri verilmektedir.

Hizmet kapsamında:

 • kan
 • idrar tahlilleri yanı sıra akciğer filmi
 • odiometri
 • solunum fonksiyon testi
 • portör taramaları hizmetleri verilmektedir.