İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması ve dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biride Acil Durum Planları hazırlamaktır. Amaç işyerlerinde oluşabilecek yangın sel deprem gibi doğal afetlerle beraber, terör saldırısı, sabotaj benzeri hasar ve zararlara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda hem işverenin hem çalışanların profesyonel anlamda bilinçlendirilmesidir.

Firmaların kendi işyerlerine özel acil durum müdahale materyalleri, ekipman ve prosedürleri ayrı ayrı oluşturulmalıdır. Kuşkusuz ayrıntılı ve özenli hazırlanmış profesyonel bir acil durum planlaması, olası acil durumlarda müdahale için bir can simidi konumundadır. Firma acil durum planında bulunan ekipman gerekliliklerini, önceden belirlenmiş olan saha müdahale ihtiyaçlarını ve dış acil durum kaynak ve materyallerini doğru bir şekilde tanımlayabilmek için işveren ve işçiler tam anlamıyla bilinçlendirilmeli, neyi ne zaman nasıl yapacaklarını bilecek konuma getirilmelidir. Profesyonel anlamdaki bu çalışma olası bir panik olayına karşı da önleyici mekanizma olacaktır.

ASGÜM tarafından görevlendirilen Profesyonel İş Güvenliği Program Yöneticisi tarafından acil durum müdahale planının tamamı her yıl gözden geçirilip kontrol edilir. Bu bağlamda firmanızın olası istenmeyen durumlara hazır olabilmesi için;

 • Öncelikli olarak acil durum gerektiren hallerin firma yetkilisi olarak sizinle işbirliği içinde belirlenmesi işlemi yapılması
 • Alınacak tüm önlemlerin detaylı bir şekilde firma yetkilisi olarak sizinle işbirliği içinde önceden belirlenip maddeler halinde sıralanması
 • Firma sahibi olarak sizinle beraber acil müdahale ekiplerinin, çalışma alanı tahliye programının, haberleşme ağının, herhangi bir hastalığın yayılma riskine karşı alınacak önlemlerin, tatbikat senaryolarının ve gerekli tüm detayların önceden belirlenmesi, doküman haline getirilip ilgili yerlerde bulundurulması ve sürekli kontrol edilmesi, tüm çalışanların tam anlamıyla bilinçlendirilmesi işlemlerini profesyonel olarak baştan sona uzman ekibimizle profesyonel çapta ve yasayla tam uyumlu olarak yapmakta, size dünya ölçeğinde kaliteli bir hizmet sunmaktayız.

Profesyonel Uygulama Planımız

Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

 • Yangın
 • Su baskını
 • Deprem
 • Fırtına
 • Parlama ve patlama
 • Asansörde mahsur kalma
 • Zehirlenme
 • Kimyasallara maruziyet

Yangın İle İlgili Periyodik Kontrol Planının Hazırlanması

 • Yangın hortumları, yangın tüpleri, hidrantlar, duman dedektörleri, su motopompları, yangın dolapları, gaz dedektörleri vb. mevzuat temelli kontrol sistemi kurulması.

Tatbikatlar

 • Yangın eğitim tatbikatı planlaması ve ifası
 • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 6 yıl’da bir, tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 4 yıl’da bir, çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 2 yıl’da bir acil durum planı yapılması işverenin sorumluluğundadır.

Tüm İş Ekipmanlarının Kontrol ve Bakım Onarım Planlaması

 • Ekipman kullanım talimatları hazırlanması
 • Çim biçme motoru
 • İlaçlama motoru
 • Motorlu çim tırpanı
 • Budama makası
 • Testere
 • Teknik servis el aletleri ve kullanılan makineler vb.

Ekipman Bakım Talimatları Hazırlanması

 • Elektrik panoları bakım talimatı
 • Trafo bakım talimatı
 • Brulör bakım talimatı
 • Buhar jeneratörü bakım talimatı
 • Çamaşırhane cihazları bakım talimatı
 • Genleşme tankları bakım talimatı
 • Jeneratör bakım talimatı
 • Klima santralleri bakım talimatı
 • Motor bakım talimatı
 • Mutfak cihazları bakım talimatı
 • Sıcak su kazanları bakım talimatı

Takip ve Kontrol Formlarının Hazırlanması

 • Arıza takip formları
 • Bakım onarım takip formları
 • Günlük araç kontrol formları
 • Havalandırma tesisatı muayene formu
 • Elektrik tesisatı kontrol raporu
 • Asansörler periyodik kontrol raporu
 • Kompresörler için teknik rapor
 • Teknik cihazlar periyodik kontrol planı
 • Periyodik kontrol sertifikalarının takibi

Bakanlığa Sunulacak Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

 • Risk değerlendirmeleri
 • Ortam ölçümleri
 • İşe giriş muayeneleri
 • Periyodik muayeneler
 • Biyolojik analizler
 • Toksikolojik analizler
 • Fizyolojik testler
 • Psikolojik testler
 • Eğitim çalışmaları
 • Diğer çalışmalar

Tüm bu süreç tarafımızdan profesyonel olarak yapılıp gözetim altında bulundurulur. Rahat olun lütfen. Bizimle çalıştığınız takdirde sizin de gözünüz arkada kalmayacaktır.